OSEBNI COACHING

Coaching je interaktiven proces, ki pomaga posameznikom in skupinam razviti nova vedenja.
Coacheva vloga v procesu coachinga je klientu pomagati jasno izoblikovati cilj, ustvariti novo okolje in nove vire, v katerem bo lahko razvil novo vedenje, ki ga bo vodilo do novih rezultatov.
Posameznik ali skupina ob podpori coacha osebnostno raste, preseže svoje notranje omejitve, da lahko v polnosti uresniči in živi svoje potenciale ter doseže želeno ravnovesje na zanj pomembnih življenjskih področjih.
KOMPETENCE: TA, NLP PRAKTIK, NLP MOJSTER PRAKTIK, NLP COACH, BUSINESS TRANSOLUSON COACH